Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Dnia 16 listopada, od praktycznie 25 lat obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem tolerancji codziennie ma kontakt sporo osób i właśnie ta data ma skupiać się na tym. Zwrócenie się z prośbą do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego typu jest pretekstem do tego, by szukali rozwiązania tego ogromnego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy między innymi na tym, aby zmniejszyć brak akceptacji przez nauczanie, ale też organizowanie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu promowanie akceptacji i skłonienie do braku poniżania osób dyskryminowanych.

Coraz częściej zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Zaobserwowano jednak, że to właśnie te mniejszości spotykają się z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Objawy nietolerancji są naprawdę niebezpieczne dla osób krzywdzonych, stąd również obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają informować o różnego rodzaju aktach użycia siły, a także pomóc w odszukaniu głównych przesłanek ukazania się braku akceptacji. Tego rodzaju czyny być potrzebne do tego, aby dowiedzieć się, czym faktycznie jest respektowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale także przybliżyć to, czym jest uznanie i akceptacja różnic indywidualnych. Ma też kształcić, nauczyć dostrzegania różnego rodzaju kultur, rozumienia innych ludzi, ale też zamysłem tego typu czynności jest umiejętności wysłuchiwania.

Jak w Polsce obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Generalny apel ogłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie fizycznej oraz werbalnej agresji wynikającej z homofobii oraz rasizmu, ale i również argumentują wielkie wsparcie dla tych osób. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże manifestem. Solidarność dnia 16 listopada będzie wyrażana przez wywieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie budynków, jak powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Głównie w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz

Brak kometarzy